Sitemap  |  Kontakt  |  Om Ciao  |  
HVAD ER VORES DRIVKRAFTPRIVATLIVSPOLITIK

Privatlivspolitik

Denne Privatlivspolitik er fastlagt af CIAO ferieboliger (samlet betegnet ” CIAO ferieboliger”, ”vi”, ”os” eller ”vores” i denne Privatlivspolitik) og gælder for alle vores kunder, leverandører og samarbejdspartnere.

Hvis du har spørgsmål til denne Privatlivspolitik eller til vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte os her:

CIAO ferieboliger
Granhegnet 10
3140 Ålsgårde
E-mail: ciao@ciao.dk

Ejeroplysninger
Dette website udbydes af:
CIAO Ferieboliger
Granhegnet 10
3140 Aalsgaarde
Telefon: 49 75 57 58
Email: ciao@ciao.dk

2. Datasikkerhed er vigtig for os
For os er ansvarlig omgang med personoplysninger, der indsamles som led i driften af vores virksomhed, afgørende for vores forretningsmål og omdømme. I denne Privatlivspolitik gøres der rede for, hvordan dine personoplysninger indsamles og anvendes, når du er kunde, leverandør eller samarbejdspartner hos CIAO ferieboliger, og hvordan du kan få indsigt i dine egne personoplysninger.

3. Hvad er personoplysninger?
Personoplysninger er enhver oplysning om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Ved en identificerbar fysisk person forstås en person, som direkte eller indirekte kan identificeres, blandt andet ved et identifikationsnummer eller et eller flere elementer, der er særlige for en given persons identitet.

4. Hvilken type persondata behandler vi om dig og hvorfor?
De oplysninger, som vi indsamler om dig, vil blive anvendt til forskellige formål i forbindelse med dit kundeforhold og driften af CIAO ferieboligers virksomhed. De indsamlede oplysninger kan variere, alt efter om du er kunde, leverandør eller samarbejdspartner, men generelt vil det være oplysninger vedrørende kundeadministration, leverandøradministration samt oplysninger vedrørende CIAO ferieboligers rettigheder og forpligtelser.
Manglende afgivelse af personoplysninger fra din side kan betyde, at CIAO ferieboliger vil være ude af stand til at opfylde sine forpligtelser i forbindelse med dit kunde- eller leverandørforhold.
CIAO ferieboliger indsamler og behandler som udgangspunkt alene almindelige personoplysninger.
CIAO ferieboliger vil typisk indsamle følgende oplysninger:

4.1. Oplysninger vedrørende vores kunder
Oplysninger, som du giver os, når du bestiller et ophold f.eks online via hjemmesiden eller ved at kontakte vores rejsekonsulenter, herunder kontaktoplysninger (fornavn, mellemnavn(e), efternavn, adresse, telefonnummer, e-mail­adresse), bankoplysninger, betalingskortoplysninger, oplysninger, som du giver os i forhold til dine særlige præferencer for opholdet (fx oplysninger om specialkost, behov for speciel assistance i forbindelse med handicap eller anden sygdom mv.), helbredsoplysninger (til brug for behandlingsrejser, sportsrejser mv.), oplysninger om højde, vægt, tøj- og skostørrelse (til brug for bestilling af udstyr på skirejser, sportsrejser mv.), evt. kontaktinformationer på dine nærmeste pårørende, samt oplysninger, som du giver os, hvis du kontakter os med et spørgsmål for at indberette et problem, eller når du i øvrigt henvender dig til os i forbindelse med dit kundeforhold hos os.
CIAO ferieboliger kan desuden indhente kreditoplysninger fra kreditoplysningsbureauer til brug for bedømmelse af din økonomiske soliditet og kreditværdighed i forbindelse med dit kundeforhold.

4.2 Oplysninger vedrørende vores leverandører og samarbejdspartnere
Oplysninger, som du giver os i forbindelse med indgåelse af en leverance- eller samarbejdsaftale, herunder kontaktoplysninger (fornavn, mellemnavn(e), efternavn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse), oplysninger, som du giver os, hvis du kontakter os med et spørgsmål, for at indberette et problem, eller når du i øvrigt henvender dig til os som led i vores samarbejde.

5. Hvad bruger vi dine personoplysninger til?
CIAO ferieboliger behandler dine personoplysninger til opfyldelse af de formål, der er anført nedenfor. Bemærk, at ikke samtlige de angivne formål, kategorier af oplysninger, modtagere af oplysninger eller typer af behandling af oplysninger gælder for dig i alle tilfælde.
CIAO ferieboliger behandler udelukkende dine personoplysninger, i det omfang det er nødvendigt i forbindelse med dit kunde-, leverandør- eller samarbejdsforhold (idet der i hvert enkelt tilfælde tages højde for eventuelle interesser) eller i henhold til gældende ret.

5.1 Kundeadministration
CIAO ferieboliger behandler dine personoplysninger i forbindelse med oprettelse og løbende administration af dit kundeforhold med CIAO ferieboliger som led i driften af vores virksomhed, herunder bestilling af ophold, opretholdelse af vores kunderegistre, kreditvurderinger, fakturering, inkasso, markedsføring, statistik mv. Alle statistikker og analyser udarbejdes i anonymiseret format og indeholder derfor ikke oplysninger, der kan henføres direkte til dig som person.

5. 2 Administration af leverandør- og samarbejdsforhold
CIAO ferieboliger behandler dine personoplysninger i forbindelse med administration af leverandør- og/eller samarbejdsforhold, hvor du er leverandør eller samarbejdspartner eller er kontaktperson hos en leverandør eller en samarbejdspartner, som CIAO ferieboliger arbejder sammen med som led i driften af vores virksomhed.

5.3 Overholdelse af gældende love og regler
CIAO ferieboliger behandler dine personoplysninger i forbindelse med overholdelse af love og regler, som CIAO ferieboliger er underlagt i forbindelse med driften af virksomheden eller til opfyldelse af forskellige indberetnings- eller oplysningsforpligtelser i henhold til gældende love og regler.
CIAO ferieboliger anvender ikke dine personoplysninger til at træffe afgørelser, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering.
CIAO ferieboliger tilstræber at sikre, at alle personoplysninger, vi behandler, er korrekte og opdaterede. Vi beder dig derfor om altid at underrette os om eventuelle ændringer i dine personlige forhold (fx ændring af adresse eller betalingsoplysninger), således at vi kan sikre, at dine personoplysninger altid er korrekte og ajourførte.

6. Markedsføring og personalisering
Kundeoplysningerne kan bruges af CIAO ferieboliger i markedsføringssammenhæng i forbindelse med CIAO ferieboligers aktiviteter.
Hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine personoplysninger til at sende nyhedsbrevet til dig - aktiviteter/tilbud, som vi tror, at du har størst interesse i og fordel af.

6.1 Din adgang til personlige oplysninger
Tilmelder du dig vores nyhedsbreve har du mulighed for at afmelde via link på nyhedsbrevet eller ved at kontakte os på ciao@ciao.dk. Alle dine oplysninger vil herefter blive slettet fra den liste, dine oplysninger er opbevaret på og du vil herefter ikke længere modtage nyheder og informationer fra CIAO ferieboliger.

6.2 Brug af personoplysninger
Personoplysninger afgives aldrig til tredjepart, med mindre du selv udtrykkeligt giver tilsagn hertil, og vi indsamler aldrig personoplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger ved registrering, køb eller deltagelse i en undersøgelse m.v. Her indsamles oplysninger om navn, adresse, postnummer, e-mail, køn, alder, interesser, holdninger og kendskab til forskellige emner. 
Personoplysninger bruges til at gennemføre det køb eller den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. Oplysningerne bruges derudover til at få større kendskab til dig og øvrige brugere af websitet. Denne brug kan bl.a. omfatte undersøgelser og analyser, der er rettet mod en forbedring af vore produkter, tjenester og teknologier, samt visning af indhold og reklamer, der er tilpasset dine interesser og hobbyer.

6.3 Kontakt vedr. personoplysninger
Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos CIAO Ferieboliger, skal du rette henvendelse på ciao@ciao.dk. Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til gældende regler.

6.4 Beskyttelse af personoplysninger
Ifølge gældende regler skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger. Vi kan dog ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

7. Juridisk grundlag for behandling af dine personoplysninger
CIAO ferieboliger behandler som udgangspunkt oplysningerne om dig på et af følgende grundlag: (1) Dit samtykke, (2) indgåelse eller opfyldelse af din kontrakt med CIAO ferieboliger, (3) hensynet til CIAO ferieboligers legitime interesser, dvs. de formål, der er beskrevet ovenfor, (4) opfyldelse af en retlig forpligtelse, som CIAO ferieboliger er pålagt, (5) beskyttelse af dine eller en anden fysisk persons vitale interesser, (6)  behandlingen er nødvendig, for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, og (7) behandlingen er nødvendig for at overholde CIAO ferieboliger eller dine arbejds-, sundheds- og socialretlige forpligtelser, der følger af national ret eller af EU-retten. Der kan desuden være situationer, hvor vi behandler dine personoplysninger af hensyn til tredjemands legitime interesser med hensyn til de formål, der er beskrevet ovenfor, medmindre hensynet til dine interesser vejer tungere.

 

8. Deling af personoplysninger
CIAO ferieboliger videregiver alene oplysningerne, i det omfang det er nødvendigt som led i driften af vores virksomhed, herunder for at kunne levere din bestilling af ophold, samt de øvrige produkter du har bestilt hos os i forbindelse dermed.
CIAO ferieboliger vil typisk videregive personoplysninger til følgende modtagere i forbindelse med bestilling af en rejse og dermed relaterede produkter:

8.1 Ophold: Ferieboliger, Landhuse, Agriturismo, Mobilhomes, Hoteller
CIAO ferieboliger videregiver personoplysninger til vore samarbejdspartnere i ovenstående kategorier. Til brug for bestilling vil vi typisk videregive oplysninger om fornavn, mellemnavn(e), efternavn, destination, dato for ankomst og afrejse, værelseskategori, specielle ønsker i forbindelse med din rejse, herunder bestilling af specialkost under hotelopholdet og evt. behov for speciel assistance under hotelopholdet i forbindelse med handicap eller sygdom.

8.2 Forsikringsselskaber
Som led i bestillingen af din rejse hos os har du mulighed for at tilkøbe en rejse- og/eller en afbudsforsikring. Hvis du ønsker at tilkøbe en sådan forsikring og ikke bestiller selv, vil vi videregive personoplysninger til forsikringsselskabet til brug for deres indtegning af forsikringen hos dem. Til brug for tegning af en rejse- og/eller en afbestillingsforsikring videregiver vi typisk oplysninger til forsikringsselskabet om fornavn, mellemnavn(e), efternavn, e-mailadresse, destination, dato for af- og hjemrejse samt rejsetype.
CIAO ferieboliger samarbejder med følgende forsikringsselskaber som led i vores virksomhed: Europæiske.
CIAO ferieboliger kan desuden videregive og/eller overlade dine personoplysninger til andre leverandører og/eller serviceudbydere i forbindelse med den almindelige drift af vores virksomhed, fx i forbindelse med ekstern administration af vores IT-systemer, analyseopgaver, markedsføringsopgaver, inkasso, kreditvurdering, revision, juridisk bistand mv.
For yderligere oplysninger om vores leverandørers og samarbejdspartneres behandling og beskyttelse af dine personoplysninger henvises til disses privatlivspolitikker og vilkår.
CIAO ferieboliger tilstræber at begrænse videregivelse af personoplysninger i personhenførbart format i videst muligt omfang for derved at begrænse de tilfælde, hvor der videregives oplysninger, som kan henføres til dig personligt.
CIAO ferieboliger videregiver ikke dine personoplysninger, medmindre dette er nødvendigt for at kunne udføre vores virksomhed eller opfylde dine behov.

9. Cookies
Dette website anvender cookies i henhold til ovenstående formål. En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser og for at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies og de kan ikke indeholde virus.

Så lang tid opbevares cookies
Cookies sletter sig selv efter efter et vist antal måneder (kan variere), men de fornyes efter hvert besøg.

Sådan sletter du cookies
Se vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering

Sådan undgår jeg cookies?
Hvis du ikke ønsker at modtage cookies kan du blokere dem. Se vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering.

Hvad cookies bruges til på vores website
Cookies anvendes til at føre demografiske og brugerrelaterede statistikker på vores brugere  for at tilpasse indhold og annoncering herefter.

Google Analytics (trafikmåling)
Websitet bruger cookies fra Google Analytics til at måltrafikken på websitet. 
Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Annoncenetværk
Websitet anvender følgende annoncenetværk: Google
Det er muligt at fravælge, at du indgår i en række annoncenetværk, der deler oplysninger på tværs af forskellige netværk. Du kan finde listen her: http://minecookies.org/fravalg

10. Dataintegritet og –sikkerhed
Personoplysninger opbevares ikke længere end nødvendigt for at opfylde det formål, hvortil de er indsamlet, medmindre opbevaringen er nødvendig for at opfylde nationale lovkrav, herunder lovpligtige opbevaringsperioder i forbindelse med bogføring mv.
Det er CIAO ferieboligers politik at beskytte personoplysninger ved at træffe tilstrækkelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Når der ikke længere er behov for dine personoplysninger, vil vi sikre, at de slettes på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde.

11. Dine rettigheder
I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge gælden regler ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling.
Hvis du ønsker at gøre én eller flere af dine rettigheder gældende, bedes du kontakte os på e-mail: ciao@ciao.dk. Din anmodning vil blive behandlet i overensstemmelse med den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning.
Klage over CIAO ferieboligers behandling af dine personoplysninger kan ske til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K
E-mail: dt@datatilsynet.dk

12. Opdateringer
CIAO ferieboliger evaluerer og opdaterer løbende denne Privatlivspolitik Dette betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Du bør derfor regelmæssigt tjekke denne Privatlivspolitik for eventuelle ændringer, som kan have betydning for vores behandling af dine personoplysninger.

GØR DIN FERIE BEDRE

Inden afrejsen
Nyttige information inden du tager på ferie
Læs mere.

På rejsen
Ting du bør vide mens du er på ferie.
Læs mere.

Hjemme igen
Efter ferien bør du læse følgende.
Læs mere.Følg os på facebook  -  Gå direkte til: Sommerferie Storbyferie Skirejser Intern1 ApS